Jakiego rodzaju są aplikacje prawnicze oraz czy są one obligatoryjne dla studentów prawa?

Każdego roku duża ilość abITurientów kierunków prawa stoi przed podjęciem decyzji odnośnie wybrania dalszej ścieżki kariery. Studenci ci mają dużo możliwości – od ukończenia nauki ze stopniem magistra zaczynając albo także kontynuowanie edukacji na jednej z prawniczych aplikacji.
Dzisiaj do wyboru jest dziewięć aplikacji: przykładowo Aplikacja adwokacka zajmuje trzy lata, a aplikant musi odbyć ją pod kierunkiem patrona.

W czasie aplikacji należy się liczyć z koniecznością zdawania sporej liczby zaliczeń czy też kolokwiów, których koszt może wynieść 5000 złotych. Innego rodzaju aplikacja to aplikacja sądowa, która trwa cztery lata oraz jest najdłuższą z aplikacji prawniczych. Jest ona rozłożona na dwa etapy. Najpierw odbywają się lekcje i praktyki, po jakich aplikant musi przystąpić do egzaminu pisemnego i ustnego. W następnej kolejności natomiast odbywa się praktykę na stanowisku tzw. referendarza.
Wybór

Autor: Isengardt
Źródło: http://www.flickr.com
aplikacja

Źródło: http://pixabay.com/
Jest ponadto m.in. aplikacja radcowska, która trwa 3 lata. Sposób jej uzyskiwania wygląda analogicznie jak na aplikacji adwokackiej – także dobierany jest patron i musimy brać pod uwagę wydatek w wysokości 5000 zł. Istnieje ponadto aplikacja do ewidencji czasu pracy notarialna, która trwa trzy i pół roku. Aplikacja rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego i posiada podobny charakter jak aplikacja adwokacka oraz radcowska. Jest ponadto aplikacja prokuratorska, która trwa 3,5 roku i wieńczy się egzaminem pisemnym oraz ustnym. Następnie podejmuje się posadę na stanowisku o nazwie asesor. Poza tym istnieją jeszcze aplikacje komornicze, kuratorskie i legislacyjne. Nie wszystkie aplikacje są równie często wybierane.

Do tych rzadziej wybieranych należy zajmująca 1 rok aplikacja ogólna, trwająca także 1 rok aplikacja kuratorska czy też zajmująca półtora roku aplikacja legislacyjna. Wielu studentów prawa namyśla się, gdzie będzie im najlepiej się uczyć.