Na czy polega profesja kontrolera jakości?

Osoba pracująca na stanowisku specjalisty ds. kontroli jakości dozoruje wszystkie lub wybrane etapy procesu wytwórczego a także zapobiega produkowaniu artykułów złej jakości.
Zależnie od fabryki kontrola jakości przebiegać może rozmaicie.

dokument

Autor: Andreas Trojak
Źródło: http://www.flickr.com
kontrola jakości

Autor: Alexander Nie
Źródło: http://www.flickr.com
Każdy fachowiec pracujący w takim fachu musi cały czas uzupełniać wiedzę o teraźniejszych potrzebach rynku w obszarze wymagań jakościowych stawianych towarom albo zgłoszonych patentach. Dużo firm posiada swe systemy zapewniania jakości, jakie oparte są na przeprowadzaniu wszelkich operacji i procesów połączonych z konkretnym produktem podług uprzednio sprecyzowanych przesłanek wypływających z wymogów klienta. Do zasadniczych zadań pracownika absorbującego się kontrolą jakości należy zdefiniowanie głównych cech a także wymagań jakościowych produkowanych artykułów, zrealizowanie ich specyfikacji jak też wybór modelu zapewnienia należytej jakości.
Kontroler jakości musi też prowadzić dokumentację wdrożonego systemu a także odpowie za dopełnianie periodycznych inspekcji stanu jakości wyrobu bądź usługi.

Podobają Ci się notki umieszczone w naszym wpisie? Zatem czytaj raport, który umieściliśmy na nowej stronie. Tam znajdziesz więcej szczegółów.

Kontrola jakości jest obecna w całym produkcyjnym procesie. Najczęściej rozpoczyna się od kontroli dostarczonych materiałów, półproduktów oraz produktów. Kolejny etap to kontrola jakości na indywidualnych fazach procesu fabrykowania a także warunków oraz sposobu jego transportu oraz przechowywania. Kontroler jakości wykonuje swą pracę w przeróżnych miejscach.

Mogą być to zarówno budowle biurowe, jak także fabryki czy też magazyny. Od rodzaju monitorowanego wyrobu czy usługi będą zależeć szczegółowe warunki pracy.