Już nie musisz wybierać się do Urzędu Skarbowego, jest możliwość szybko a także bezpiecznie rozliczyć się z podatku przez Internet.

Osoba zobowiązana do płacenia podatku, w terminie do 30 kwietnia, ma obowiązek składania, we właściwym dla własnego miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym, rocznego bilansu. W podsumowaniu PIT 2014 , wypełnionym zgodnie z ustalonymi przepisami przykładu, powinny zostać pokazane osiągnięte w ciągu roku ciężary fiskalne objęte bezzwrotnym świadczeniem na zasadach ogólnych.

W oświadczeniu należy zakreślić wysokość ciężaru fiskalnego, jak również informację o wpłaconych do skarbówki zaliczkach na podatek – jeżeli takie wystąpiły.

Elektroniczne rozliczanie PIT

Autor: „PictureYouth”
Źródło: http://www.flickr.com

Już nie musisz chodzić do Urzędu Skarbowego, możesz szybciutko a także bezpiecznie rozliczać się z podatku przez Internet. Nie musisz nic ściągać czy też instalować niepotrzebne programy na własny komputer, musisz mieć tylko dostęp do Internetu w którym wpiszesz i złożysz zeznanie podatkowe Pit 37 online! Najłatwiejszą formą złożenia deklaracji jest wręczenie go w punkcie odbiorczym skarbówki. Niewykluczone jest także złożenie zeznania formą alternatywną. Powszechne stało się wysyłanie oświadczenia w formie formularza elektronicznego od razu do organu podatkowego połączone z otrzymaniem biurowego potwierdzenia otrzymania.

Wypełnianie świadczenia Pit 37 online przy udziale online nie wymaga posiadania e-podpisu. Badanie obywatela odbywa się za pomocą pięciu elementów osobowych dotyczących podatnika: NIP albo numer PESEL – w zależności od płatnika, imię (pierwsze), nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu uwidoczniona w oświadczeniu lub rocznym zsumowaniu nadpłaty za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest składany druk elektroniczny. Dostarczenie Pit 37 online (wypełnienie Pit 37) to nieskomplikowany, szybki, bezpieczny środek na roczne rozliczenie podatkowe. Dodatkowo, wypełnianie PIT online, nie nastręcza niekoniecznych formalności i kosztów. Przez to mamy również zabezpieczenie prawidłowego wypisania druku ze wszystkimi dodatkami.