Zeznanie podatkowe za 2014 rok, korzystna bonifikata prorodzinna popierająca rodziców z co najmniej trójką dzieci.

W tym roku podatkowym ulgi fiskalne są nieco inne niż w minionym roku podatkowym. Najkorzystniejsza zniżka przy składaniu zeznania za 2014 rok, obejmie rodziców, którzy mają trojkę lub więcej dzieci. Wymogiem zwrócenia nadpłaconego podatku jest wynagrodzenie od którego odprowadzane są składki i podatki przynajmniej jednego z rodziców.

finanse

Autor: Allan Ajifo
Źródło: http://www.flickr.com
Ma to pobudzać wsparcie tych rodzin, w których zatrudnienie, a nie zapomoga rodzinna, jest metodą utrzymania. Zmiany w w polityce prorodzinnej to następny ważny krok ideologi sprzyjającej wzrostowi demograficznemu, po wydłużeniu czasu przebywania na urlopie rodzicielskim, rozszerzeniu dostępnych ofert placówek opiekujących się dziećmi powyżej 3 lat i zmniejszeniu opłat za nie oraz poszerzeniu oferty w liczbie żłobków .

Przyszłościowym zamierzeniem polityki państwa jest bowiem poprawienie się sytuacji demograficznej Polski. W obecnej sytuacji fazy spadku liczby urodzeń, taktyka państwa powinna nakłaniać do posiadania dzieci. Najskuteczniejszym elementem ekonomicznym oddziałującym na chęć zwiększenia liczby dzieci jest wsparcie rodzin przy decyzji właśnie o trzecim dziecku. Najnowsze regulacje mają również walczyć z szarą strefą i upowszechniać legalne zatrudnienie, albowiem osoby

finanse

Autor: Lucas Hayas
Źródło: http://www.flickr.com

zatrudniane bez żadnej umowy o pracę nie uzyskają zwrotu podatku i nie mają dostępu do ubezpieczeń społecznych.

Ponadto ulga na dzieci, będzie najbardziej rentowna dla osób którzy otrzymują niskie zarobki. Teraz, aby rodzic który sam utrzymuje np. dwoje dzieci uzyskał pełną ulgę fiskalną, musi uzyskać roczny przychód w wysokości 15 445 zł. Natomiast w przypadku dwojga rodziców, jest to kwota 18 534 zł. Innym zyskiem ma być szybszy zwrot nadpłaconego podatku dla tzw.

To zagadnienie jest dla Ciebie interesujące? Sprawdź również pokrewne wątki na ten omawiany temat, które zapewne są tak samo wciągające.

dużych rodzin (przeczytaj o tym na naszej stronie). Na odzyskanie pieniędzy nadpłaconych fikusowi, osoby korzystające z bonifikaty, będą czekać najwyżej do 30 dni, od czasu złożenia pit (zobacz rozliczanie pit) za 2014, a nie 3 miesiące, jak wynika z obecnie obowiązujących przepisów.