Oferty pracy w informatyce

Coraz to częściej rozwiązania do zarządzania łącznością, powinny obsługiwać nie tylko telefony, faksy i korespondencję elektroniczną. Rośnie powodzenie telefonii internetowej i konferencji wideo. Zapewnienie stałego dostępu do wszelkich wymaganych dokumentów, takich jak protokoły dialogów, faksy, również różna korespondencja, jest warunkiem klarowności pracy przedsiębiorstwa, również wydajnego przetwarzania danych.